Előadók 2011/2012
Előadók 2016/2017 »   
Előadók 2015/2016 »   
Előadók 2014/2015 »   
Előadók 2014 »   
Előadók 2013 »   
Előadók 2011/2012 »   
Előadók 2010/2011 »   


Dr. Perczel András
önéletrajz (doc, 65 KB) »
szakterület: kémia
tanszékvezető egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szerves Kémiai TanszékDr. Karátson Dávid
önéletrajz (doc, 43 KB) »
szakterület: geográfia, vulkanológia
MTA doktora, tanszékvezető egyetemi docens
ELTE Természetföldrajzi TanszékDr. Molnár Mihály
önéletrajz (doc, 95 KB) »
szakterület: fizika
tudományos főmunkatárs
MTA ATOMKI, DebrecenProf. Szalay Péter
önéletrajz (pdf, 84 KB) »
szakterület: kémia
az MTA doktora, habilitált doktor
Eötvös Loránd Tudományegyetemdr. Koloszár József

szakterület: IT / Orvostudomány
egyetemi adjunktus
NYME Informatikai és Gazdasági IntézetDr. Edward M. Reeve
önéletrajz (doc, 24 KB) »
műszaki és mérnöki területek oktatási módszertana
professzor
Utah Állami Egyetem Műszaki- és Technológiai Oktatás TanszékDr. Howard Peelle
önéletrajz (doc, 25 KB) »
Matematika és számítástechnika
professzor
University of Massachusetts AmherstDr. Rosivall László
önéletrajz (doc, 27 KB) »
szakterület: orvostudomány
egyetemi igazgató
Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézetdr. Jordán Győző
önéletrajz (doc, 110 KB) »
szakterület: geológia
osztályvezető, Geokémia programvezető
Magyar Állami Földtani Intézet, Környezetföldtani OsztályRöst Gergely
önéletrajz (doc, 25 KB) »
szakterület: matematika
tudományos munkatárs
MTA-SZTE Analízis és Sztochasztika KutatócsoportKovács M. Gábor
önéletrajz (pdf, 128 KB) »
szakterület: biológus
adjunktus
ELTE Növényszervezettani TanszékDr. Nagy László
önéletrajz (pdf, 36 KB) »
szakterület: orvostudomány
egyetemi tanár, a Debreceni Klinikai Genomközpont szakmai vezetője
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvosi Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai IntézetDr. Bittsánszky András
önéletrajz (pdf, 190 KB) »
szakterület: szerves kémia
tudományos osztályvezető
MTA ATK Növényvédelmi Intézet Szerves Kémiai OsztályDr. Pál Róbert Ph.D.
önéletrajz (pdf, 52 KB) »
szakterület: botanika
egyetemi adjunktus
PTE TTK, Biológiai IntézetDr. Zétényi Miklós
önéletrajz (pdf, 127 KB) »
szakterület: részecske fizika
tudományos fõmunkatárs
MTA Részecske- és Magfizikai KutatóintézetDr. Zsigmond Ágnes
önéletrajz (doc, 47 KB) »
szakterület: szerves kémia
egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai TanszékDr. Csikós Ágnes
önéletrajz (doc, 59 KB) »
szakterület: orvostudomány
egyetemi tanársegéd
PTE ÁOK Családorvostani IntézetDr. Váradi András
önéletrajz (pdf, 26 KB) »
szakterület: biokémia
tudományos tanácsadó
MTA Enzimológiai Intézet
   Készítette: VISUALIA
 
MagyarEnglish